Prenumerata

Įveskite savo el.paštą

Bendras naudojimas

Teisinis pagrindas
RRT direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1V-978 Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ VII skyrius nustato tvarką ir sąlygas, kuriomis vadovaudamiesi elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojai gali bendrai naudotis esama elektroninių ryšių infrastruktūra ir (arba) kitų tinkamos paskirties vamzdynų, kabelių kanalų, kolektorių, šulinių, atraminių konstrukcijų, įskaitant bokštus, stiebų, statinių, statinių įvadų, statinių inžinerinių sistemų ir kitokių įrenginių (toliau viskas kartu – infrastruktūra).

Dažnai užduodami klausimai
(atsakymai yra parengti remiantis oficialiais RRT išaiškinimais)

1. Ar ūkio subjektas, prieš pradėdamas naujų ryšio tinklų įrengimą, privalo vykdomus darbus ir papildomų kabelių tiesimą užimtuose namų kabelių kanaluose suderinti su kitais kanalų naudotojais? Atsakymas

2. Kokių priemonių reikia imtis, kai ūkio subjektas jau pilnai užpildytuose kanaluose „per jėgą“ nutiesia naujus kabelius ir sudaro trukdymus kitiems kanalų naudotojams eksploatuoti jų elektroninių ryšių tinklus, vykdyti jų remontą ir modernizavimą? Atsakymas

3. Ar ūkio subjektas, prieš pradėdamas naujų ryšio tinklų įrengimą, privalo gauti namų bendrasavininkų (administratorių) sutikimą? Atsakymas