Prenumerata

Įveskite savo el.paštą

Tiek Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas (Žin., 2004, Nr. 69-2382; 2011, Nr. 91-4327), tiek Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės, nenustato reikalavimo viešųjų elektroninių ryšių tinklų teikėjui prieš vykdant darbus, įskaitant ir naujų ryšių kabelių įrengimą užimtuose namų kabelių kanaluose, šiuos darbus suderinti su kitais kanalų naudotojais.

Informacija atnaujinta: 2013-03-05 13:09