Šioje svetainėje, Jūs galite prisijungti prie savivaldybių kaupiamų ir tvarkomų skaitmeninių žemėlapių, kuriuose atvaizduojami erdviniai inžinerinės (požeminės) infrastruktūros duomenys. Prieiga prie duomenų gali naudotis visi pageidaujantys ūkio subjektai, projektuojantys, teikiantys ir (arba) planuojantys pradėti teikti elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas.

 

DĖMESIO! Vyksta svetainės atnaujinimo darbai, prisijungimas per e-valdžios vartus laikinai neveikia (prisijungti galima su RRT išduotais prisijungimo duomenimis).