e-infrastruktura.lt

Svetainėje skelbiamos nuorodos į savivaldybių kaupiamus erdvinių duomenų rinkinius (žemėlapius) apie elektroninių ryšių infrastruktūrą.

Žemėlapiai


Bendras infrastruktūros naudojimas

privalumai

Kaštų mažinimas

operatoriams

Tinklo eksploatavimo sąnaudų pasidalinimas su kitais operatoriais

Aplinka

NT savininkams

Mažiau infrastruktūrinių elementų, labiau estetiška supanti aplinka

Investicijų grąža

operatoriams

Efektyvesnis įrengtos infrastruktūros panaudojimas

Viešasis interesas

visuomenei

Optimalesnis žemės panaudojimas, mažiau servitutų ir statybinių darbų

tel. (8 5) 210 5664
el. paštas [email protected]
Tinklų reguliavimo departamentas
Ryšių reguliavimo tarnyba